‘Natural dog training’

 

Bij De Middelaar mag een hond gewoon hond zijn.

Dit klinkt zo simpel maar in de praktijk wordt er vaak te weinig rekening gehouden met het wezen hond.

Als wij mensen ons leven willen delen met een hond, zullen wij er voor moeten zorgen dat aan zijn basisbehoeften wordt voldaan.

De basisbehoeften van een hond zijn:

  • eten, voldoende eten is belangrijk voor een hond. Een hongergevoel veroorzaakt stress.  Zijn instinct geeft hem nl. in dat eten noodzakelijk is om in leven te blijven.
  • water, 24 uur per dag toegankelijk
  • slaap, per dag heeft een hond 14 uur slaap nodig om gezond te blijven, puppy’s zelfs 20 uur.
  • ontlasten, het is belangrijk dat een hond zijn behoefte kan doen wanneer hij moet. Als dat niet kan zal de hond zich heel ongemakkelijk gaan voelen.
  • sociaal contact met andere honden

Als aan een van bovenstaande basisbehoeften niet wordt voldaan, zal dit in de weg staan voor een gelukkig hondenleven. In een ideale situatie zal naast het voldoen van deze basisbehoeften, ook gelegenheid worden gegeven aan de hond om zich zo veel mogelijk vrij te bewegen en draagt ook bijvoorbeeld het kauwen op geschikt kauwmateriaal bij aan het welzijn van de hond. Tijdens het kauwen wordt in de hersenen endorfine (gelukshormoon) aangemaakt. Endorfine geeft een gevoel van rust, waardoor de hond zich ontspant.

‘Natural dog training’

Bij ‘natural dog training’ respecteren we de hondennatuur en is het niet de bedoeling dat je je hond continu commando’s geeft. Wanneer je je hond voortdurend onder controle zet, zal dit leiden tot ‘aangeleerde hulpeloosheid’ en een slecht gevoel bij de hond.   Met aangeleerde hulpeloosheid bedoel ik dat je hond zich teveel van jou afhankelijk gaat voelen. Het maakt hierbij niet uit of je je commando’s geeft op een strenge toon, of met een figuurlijk suikerlaagje overgoten (de lekkerste snacks en liefste woordjes). In beide gevallen ben je bezig je hond onder controle te zetten. Als je dat te vaak doet, doe je je hond tekort. Voor het geval je nu je wenkbrauwen fronst zal ik het nog wat toelichten. Begrijp me niet verkeerd! Ik vind het noodzakelijk dat je je hond onder controle KUNT zetten als een situatie daar om vraagt. Maar dit wil niet zeggen dat je dat onnodig vaak moet doen. Het kan voor een mens egostrelend zijn om een hond naast zich te hebben lopen die precies doet wat hij/zij zegt. Maar geen enkel gezond levend wezen vindt het fijn om continu onder controle te moeten staan. Je hond leert zo niet op eigen benen te staan en wordt voor zijn welzijn teveel van jou afhankelijk. Je spreekt dan van aangeleerde hulpeloosheid.

Goede manieren leren

In plaats daarvan vind ik het veel belangrijker om je hond goede manieren te leren. Goede manieren in huis en in het dagelijkse sociale leven. Een hond met goede manieren is prettig gezelschap. Met het aanleren van goede manieren kun je onnodige commando’s achterwege laten. Een hond kan zich zo ontwikkelen tot een sociale, stabiele, volwassen hond. Jij gelukkig/hij gelukkig!

Koester zijn nieuwsgierigheid

Een ander belangrijk onderdeel bij deze manier van trainen is dat je de hond zijn nieuwsgierigheid laat gebruiken. Nieuwsgierigheid is een van de belangrijkste eigenschappen van een hond. We moeten ervoor waken dat wij mensen die niet de kop indrukken door hem niet toe te staan nieuwsgierig te zijn. Nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat een hond zich kan ontwikkelen en leert omgaan met nieuwe dingen. Een nieuwsgierige hond kun je alles leren!

Wederzijds begrip

Kort samengevat kun je ‘natural dog training’ zien als een manier van trainen waarbij de hondennatuur geen geweld wordt aangedaan. Wederzijds begrip is de sleutel tot alles. De hond leert snappen wat jij hem van hem vraagt, en tegelijkertijd leer jij ook je hond te snappen. Voor het creëren van een goede band zal ik je leren zijn lichaamstaal te lezen, zijn geluiden te begrijpen, en zijn signalen op te merken. Geloof me een hond wil niets liever dan in harmonie met jou samenleven. Geef hem dan ook die kans. Gedragsproblemen ontstaan vaak omdat er niet aan zijn basisbehoeftes wordt voldaan en door miscommunicatie. Hoe mooi is het als je die kunt voorkomen of oplossen.