Gedragsconsulten

Gedragsconsulten

Geen symptoombestrijding

Een goed gedragsconsult gaat verder dan symptoombestrijding. Tijdens een gedragsconsult zal ik op zoek gaan naar de onderliggende oorzaak van het ongewenste gedrag van je hond.

Honden zijn echte groepsdieren en zijn daarom erg goed in communiceren. Ze ‘praten’ én ze luisteren. Hoe minder er naar ze geluisterd wordt, hoe harder ze zullen ‘schreeuwen’. Een hond begint altijd met kleine signalen uit te zenden. Als mensen deze niet opmerken, gaat hij heftiger signalen uitzenden. Op dat moment ontstaat vaak het ‘probleemgedrag’.

Met alleen symptoombestrijding kom je er niet. Als je namelijk alleen aan symptoombestrijding doet, haal je de onderliggende oorzaak niet weg! En als het je lukt om het ene symptoom de kop in te drukken, dan duikt een ander symptoom wel weer op. Er zal daarom grondig gezocht moeten worden naar de onderliggende oorzaak. Als de onderliggende oorzaak weggenomen kan worden, zullen de symptomen automatisch verdwijnen.

Wat houdt een gedragsconsult in?

  • allereerst start ik met een observatie van je hond. Deze neemt zo’n 10 – 15 minuten in beslag. Door goed te observeren kan ik al een goede eerste indruk krijgen van de mentale en fysieke toestand van je hond. Deze observatie vindt plaats in mijn praktijk en binnen de veilige omheining van 3000 m2.
  • Direct daarna hebben we een gesprek over de reden van je consult. Ik zal je hierbij o.a. ook vragen stellen over zijn achtergrond, dagelijkse leven, gezondheid en eventuele activiteiten.
  • Daarna zal ik je een praktisch, behapbaar en helder advies geven. Dit krijg je ook digitaal van mij (of als je dat wil per post). Indien gewenst kan ik je dierenarts natuurlijk een kopie van mijn advies sturen.

Tijd en prijs gedragsconsult

Er zal 2 uur tijd gereserveerd worden voor het gedragsconsult.

De totaalprijs van een gedragsconsult is € 90, inclusief btw.

Vervolgconsulten mogelijk

Indien de situatie daarom vraagt is het mogelijk om een vervolgconsult of vervolgconsulten te hebben. Omdat ieder ‘mens & hond koppel’ anders is, lever ik maatwerk. Het vervolgconsult zal dus in een vorm gegoten worden die bij jullie en jullie situatie past.

Tijd en prijs eventueel vervolgconsult

Er zal 1 uur tijd gereserveerd worden voor een vervolgconsult.

De totaalprijs van een vervolgconsult is € 40.

Je kunt een gedragsconsult aanvragen via telefoonnummer 06 169 000 13 of via e-mail: monique@demiddelaar.nl